Mottagningskrav

Mottagningskrav för invägning av Betong oarmerad, Betong armerad, Tegel

Innan ovanstående avfall körs in på anläggningen skall en Analys av avfallet vara gjord. Analysen skall vara utförd av ett ackrediterat laboratorium. Vid eventuella föroreningar skall halterna understiga Naturvårdsverkets riktvärden för MRR (Mindre Ringa Risk), sexvärd krom (Krom VI, Cr) skall vara en del av analysen. Misstänks andra föroreningar skall även dessa analyseras. Analysprovet samt den Grundläggande karaktäriseringen (dokument nedan) mejlas till merinfo@byggsortering.se. Först efter att ni erhållit ett mejl med mottagningskod kan avfallet köras in på anläggningen.

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi har ett omfattande tjänsteutbud där vårt mål är att underlätta avfallshanteringen för våra kunder. Vårt breda kontaktnät samt korta beslutsvägar gör det enkelt att jobba med oss.

Våra tjänster

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet och ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Du som kund kan känna dig trygg med att vi har kunskap, stort engagemang och att vårt miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat.

Vårt hållbarhetsarbete

Bli kund hos oss

Bli kund

Vill du bli kund hos oss – vad roligt! Men innan du lämnar något material till oss så behöver vi lite information om dig och ditt företag. Det går snabbt och enkelt.

Bli kund hos oss

  • Vi är medlemmar i