Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet samt att ha ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Falkenberg Bygg- & Industrisortering verkar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning.

Som professionellt återvinningsföretag arbetar vi för att ligga i framkant vad gäller mottagande, sortering och förädling av de avfall vi tar emot på vår anläggning. För oss är det viktigt att ha örat mot marken, knyta nya kontakter och söka efter nya möjligheter till avsättning av materialen för att kunna återvinna/återanvända det avfall som kommer in till oss. Du som kund kan känna dig trygg med att vi har kunskap och ett stort engagemang i det arbete vi utför och att vårt miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat.

  • Miljöpolicy
  • Kvalitetspolicy
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Tillstånd
  • Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Kontakta oss

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi har ett omfattande tjänsteutbud där vårt mål är att underlätta avfallshanteringen för våra kunder. Vårt breda kontaktnät samt korta beslutsvägar gör det enkelt att jobba med oss.

Våra tjänster

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet och ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Du som kund kan känna dig trygg med att vi har kunskap, stort engagemang och att vårt miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat.

Vårt hållbarhetsarbete

Bli kund hos oss

Bli kund

Vill du bli kund hos oss – vad roligt! Men innan du lämnar något material till oss så behöver vi lite information om dig och ditt företag. Det går snabbt och enkelt.

Bli kund hos oss

  • Vi är medlemmar i