Våra tjänster

Avfallshantering är idag en viktig del i allas vardag.

Falkenberg Bygg- & Industrisortering har ett omfattande tjänsteutbud där vårt mål är att underlätta avfallshanteringen för våra kunder. Vårt breda kontaktnät samt korta beslutsvägar gör det enkelt att jobba med oss.

Vi erbjuder tjänster inom avfallshantering och återvinning, uthyrning av container i olika storlekar samt transporter av dessa. Kraven på hur material som blir avfall skall tas om hand har ökat, det har även kraven på dokumentation om avfallet till olika myndigheter gjort. Vi kan vara behjälpliga med att ta fram Avfallsstatistik på bland annat bygg- och rivningsprojekt samt annan förekommande dokumentation. Hör av dig till oss så löser vi tillsammans den statistik du kan behöva.

Naturvårdsverket har infört ett digitalt system för spårbarhet av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, insamlar och behandlar farligt avfall ska fr o m 1 november 2020 rapportera sina flöden i det nya rapporteringssystemet. Det betyder att både vi som mottagare av farligt avfall och du som lämnar eller transporterar farligt avfall skall rapportera i systemet.  Mer uppgifter om rapporteringssystem hittar du på www.naturvardsverket.se.

Farligt avfall – när det gäller farligt avfall tar vi endast emot Tryckimpregnerat trä. Vid invägning av Tryckimpregnerat trä skall vågsedeln alltid märkas med gatuadress, postnummer och ort där avfallet senast hanterades, detta lämnar du till vågpersonalen vid invägning.

Cirkulära material - Målet när vi sorterar avfallet är att återvinna och återanvända, för att i största möjliga mån minimera vår miljöpåverkan. Vi har en välinvesterad anläggning där tre olika krossar hanterar material som krossat brännbart, RT-flis(returträflis) samt betongkross. Krossat Brännbart material och RT-flis går till energiåtervinning, Betongkross säljs vidare som fyllnadsmassor.  Att förädla materialen på plats på den egna anläggningen spar även detta på miljön. Vi sätter kunden i fokus - personlig service, hög kvalitet och en ren och snygg anläggning är viktigt för oss.

Bidra till en bättre miljö – Hantera och Sortera avfallet rätt

Sortera rätt – vi har gjort det enkelt för dig, kika på vår Material- & Sorteringsguide för att vara säker på hur de olika avfallen vi tar mot skall sorteras.

Material- & Sorteringsguide Mottagningskrav

Våra tjänster

Våra tjänster

Vi har ett omfattande tjänsteutbud där vårt mål är att underlätta avfallshanteringen för våra kunder. Vårt breda kontaktnät samt korta beslutsvägar gör det enkelt att jobba med oss.

Våra tjänster

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet och ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Du som kund kan känna dig trygg med att vi har kunskap, stort engagemang och att vårt miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat.

Vårt hållbarhetsarbete

Bli kund hos oss

Bli kund

Vill du bli kund hos oss – vad roligt! Men innan du lämnar något material till oss så behöver vi lite information om dig och ditt företag. Det går snabbt och enkelt.

Bli kund hos oss

  • Vi är medlemmar i