Materialspecifikation

Nedan ser ni vad de olika materialen får innehålla.

Material som inte hanteras på anläggningen hittar du här.

Blandat avfall, osorterat

Får innehålla Papper, Trä, Plast, Skrot och Metaller, Textilier, Mineralull, Sten, Klinker, Kakel.
Får ej innehålla Farligt avfall, Elavfall, Flytande avfall, Vitvaror, Betong, Tegel, Tryckimpregnerat trä, Övergrovt avfall såsom Ensilageplast/nät, Fiberslang, Trossar över 50 cm.

Deponi

Får innehålla Rena Gipsskivor/Gipsspill fritt från reglar mm, Mineralull, Isolering, Städdamm, Glas, Glasfiber, Kakel, Klinker samt Lättbetong.
Får ej innehålla Farligt avfall, Flytande avfall, Papper, Plast, Trä, PVC, Elektronik, Vitvaror, Trossar.

Brännbart

Får innehålla Plast, Papper, Kartong, Tyg, Kläder, Fönsterkarmar utan glas, Asfaboard, Träskivor, Dörrar, Tak/Väggpapp, Möbler, Mattor, Storsäck, Plastdunkar rena o utan kork, Plaströr, Rep under 50 cm, Trossar under 50 cm.
Får ej innehålla Farligt avfall, Elavfall, Flytande avfall, Matavfall,  Sten, Glas, Betong, Jord, Isolering, Gips, Skrot o Metaller, Tryckimpregnerat trä, Organiskt avfall, Övergrovt avfall som Ensilageplast, Nät, Fiberslang, Trålar, Rep o.Trossar över 50 cm.

Brännbart - övergrovt

Får innehålla Ensilageplast, Ensilagenät, Fiberslang, Rep under 50 cm, Trossar under 50 cm.
Får ej innehålla Farligt avfall, Flytande avfall, Matavfall, Elavfall, Sten, Glas, Betong, Jord, Isolering, Gips, Skrot o Metaller, Tryckimpregnerat trä, massiva Tyg-/Pappersrullar, Transportband, Fisketrålar, Nät, Rep över 50 cm,Trossar över 50 cm.

Tryckimpregnerat trä

Materialet levereras till förbränningsanläggningen med tillstånd att elda tryckimpregnerat trä. Anläggningen har rökgasrening för farligt avfall.

Får innehålla Tryckimpregnerat trä.
Får ej innehålla Materialet får ej vara förorenat av Betong, Isolering, Gips eller andra typer av Konstruktionsrester.

Trä Klass 1 - obehandlat, rent

Får innehålla Rent Trä, Reglar, Pallar, Emballage, Brädor.
Får ej innehålla Målat, Lackat, Behandlat trä, Spånskivor, Plyfa-/Plywoodskivor, Tryckimpregnerat trä, Asfaboard,
Fönster, Fönsterbågar, Dörrar, Isolering, Gips, Sten, Betong, Jord, Skrot och Metaller, Farligt avfall, Elavfall.

Trä Klass 2 - målat, lackat

Får innehålla Målat och Lackat Trä, Spånskivor, Plyfa-/ Plywoodskivor, Formskivor.
Får ej innehålla Tryckimpregnerat trä, Asfaboard, Fönster, Fönsterbågar, Dörrar, Isolering, Gips, Plast, Papper,
Tak-/Vindpapp, Sten, Betong, Jord, Skrot och Metaller, Farligt avfall, Elavfall.

Betong oarmerad - Analys krävs! (Se info under Våra Tjänster)

Får innehålla Betongblock från rivning av konstruktioner, rester från tillverkning av Betong.
Får ej innehålla Armering, Lättbetong, Betongslipdamm, Farligt avfall, tex PCB-haltiga fogmaterial, Betong utan Analys.

Innan Betong oarmerad körs in på anläggningen skall Analysprovet samt den Grundläggande karakteriseringen (se dokument ) mailas till merinfo@byggsortering.se.

Betong armerad - Analys krävs! (Se info under Våra Tjänster)

Får innehålla Betong innehållande armering från rivning av konstruktioner, rester från tillverkning av Betong.
Får ej innehålla Lättbetong, Betongslipdamm, Farligt avfall, tex PCB-haltiga fogmaterial, Betong utan Analys.

Innan Betong armerad körs in på anläggningen skall Analysprovet samt den Grundläggande karakteriseringen (se dokument ) mailas till merinfo@byggsortering.se.

Tegel - Analys krävs! (Se info under Våra Tjänster)

Får innehålla Rent Tegel från produktionsspill eller rivning av tegelkonstruktioner.
Får ej innehålla Betong, Trä, andra byggmaterial eller föroreningar, Tegel utan Analys.

Innan Tegel körs in på anläggningen skall Analysprovet samt den Grundläggande karakteriseringen (se dokument ) mailas till merinfo@byggsortering.se.

Wellpapp

Material avser alla typer av förpackningar, emballage och rullar med vågigt mellanskikt.

Får innehålla Förpackningar med vågigt mellanskikt. Wellpapp, Lådor, Förpackningar, Rullar, Ark, Emballage.
Får ej innehålla Förpackningar utan vågigt mellanskikt. Kontorspapper, Tidningar, Böcker, Pärmar, Kuvert, Kartong, Broschyrer, Reklamblad.

Gips

Får innehålla Hela eller delar av Gipsskivor, små Gipsbitar eller pulver. Gipsen skall vara torr.
Får ej innehålla Reglar, Isolering, Hela väggpartier, Kakel eller klinker, Asbest, Sten. Blöt Gips.

Plast - blandad för sortering

Materialet sorteras och kommer antingen att material- eller energiåtervinnas.

Får innehålla Endast plast. All förekommande plast, ren och utan föroreningar. Krymp- & sträckfilm, Plaströr, Plastförpackningar, Emballageplast, Pallembalage, Pallhuvar, Plastfilm, Transportfilm, EPS (frigolit).
Får ej innehålla Plast som är sammansatt med annat material, t ex gips, trä mm. 1) Inga förorenade plaster.
Farligt avfall, Annat material än Plast.

Hårdplast - för sortering

Materialet sorteras och transporteras till materialåtervinning.

Får innehålla Endast hårdplast. Plaströr, Avloppsrör märkta med PP, PE, HDPE. Plasthinkar, Plastdunkar, Plastbobiner, Plastlådor, Plasttunnor, Plastbackar.
Får ej innehålla Plaströr märkta m PEX (anv ofta i golvvärme, elrör mm), PVC, Frigolit, Mjukplast, Gummi.1) Inga förorenade plaster, Farligt avfall.
Annat material än Hårdplast.

Mjukplast - för sortering

Materialet sorteras och transporteras till materialåtervinning.

Får innehålla Endast mjukplast. (LDPE mjuk polyeten) Transparent och färgad transportfilm, Krympfilm, Sträckfilm, Pallhuvar, Pallsvep.
Får ej innehålla Plastband, Tejp, Snören, Metall, Gummi, Etiketter, Hårdplast, Farligt avfall. 1) Inga förorenade plaster.
Annat material än Mjukplast.

Följande material hanteras inte på Anläggningen och får inte förekomma i någon fraktion!

 • Organiskt avfall - Matavfall, Hö, Halm, Ris, Buskar , Stubbar, Kompost, Trädgårdsavfall.
 • Jord, massor - Anläggningen tar inte mot Jord eller Massor.
 • Miljöfarligt avfall - såsom Olja, Målarfärg, Kemikalier, Lösningsmedel, Elavfall, Vitvaror m m enligt Avfallsförordningen 2020:614 får inte förekomma.
 • Däck - Däck med eller utan fälg får inte förekomma.
 • Förorenad plast - Plastförpackningar som innehållit farligt avfall.
 • Flytande avfall - Flytande avfall får inte förekomma.

Vi förbehåller oss rätten att klassa om invägt material som avviker från sorteringsanvisningarna. Tilläggsavgifter för extra sortering och hantering kan förekomma.

Tänk på att:

 • Plastdunkar - Skall alltid vara rengjorda, tomma och utan kork.
 • Förpackat Material - som förpackas i någon form av emballage, sopsäck eller dylikt skall emballaget alltid vara transparent.
 • Deponi - Städrester vid rivning som t ex sågspån, tegel, gips, isolering, sand och glas går som Deponi.
 • Tryckimpregnerat trä - Vid invägning av tryckimpregnerat trä skall alltid följande uppgifter kring, varifrån avfallet kommer, uppges i vågen: Gatuadress, Postnummer samt Postort. Vi rapporterar enligt Naturvårdsverkets regler för spårbarhet av farligt avfall.
Våra tjänster

Våra tjänster

Vi har ett omfattande tjänsteutbud där vårt mål är att underlätta avfallshanteringen för våra kunder. Vårt breda kontaktnät samt korta beslutsvägar gör det enkelt att jobba med oss.

Våra tjänster

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Vi arbetar aktivt för att hålla en hög kvalitet och ett stort miljö- och hållbarhetsfokus. Du som kund kan känna dig trygg med att vi har kunskap, stort engagemang och att vårt miljöarbete ligger oss varmt om hjärtat.

Vårt hållbarhetsarbete

Bli kund hos oss

Bli kund

Vill du bli kund hos oss – vad roligt! Men innan du lämnar något material till oss så behöver vi lite information om dig och ditt företag. Det går snabbt och enkelt.

Bli kund hos oss

 • Vi är medlemmar i